دکتر ساعتچی > اهداف طب کل نکر

اهداف طب کل نگر برای پیشگیری از بیماری و ارتقاء سلامت

  
   
آگاه نمودن هم ميهنان عزيز نسبت به اصول طبيعي و کل نگر سلامت ذهن و جسم از راه اطلاع رساني علمي و مبتني بر تحقيقات در زمينه طب مکمل (کل نگر) و پزشکي ذهن بدن

 


توسعه خود آگاهي در زمينه سلامت و تعادل ذهن ـ
بدن و کمک به مدیریت بیماریها با ارائه طیف متنوعی از درمانهای طب کل نگر و مکمل نظیر طب سوزنی به صورت بهینه و مطابق با استانداردهای پزشکی روز جهان در کشورهای پیشرفته

 


ارائه آموزش به مخاطبين
 در دو سطح عمومی و حرفه ای در زمينه دستیابی به آرامش و سلامت از طریق مدیریت استرس و دستيابي به دانش صحيح سلامت جسم و روان در قالب دوره هاي کارگاهي ، سمينار ها ، سخنراني ها و دوره هاي دانشگاهي