گروه های خبری > آرشیو اخبار > طب ترکیبی چیست؟

طب ترکیبی چیست؟

جمعه 19 دی 1393 - 00:00:00

 


طب ترکیبی چیست؟

(Holistic medicine)طب کل نگر

طب کلنگر به معنای در نظر گرفتن کلیت بیمار یعنی روح و روان و شخصیت ( ذهن و کارکردهای عاطفی)و جسم در امر تشخیص و درمان بیماری است وتوجه بسیاری به پیشگیری از بیماری و ارتقاسطح سلامت دارد در این رویکرد ، به جای درمان بیماری ، مبنا بر درمان بیمار است. با در نظر گرفتن تمام مولفه های مهمی که تمامیت یک فرد را می سازند . به همین دلیلاین طب را می توان بیش از طب کلاسیک غربی ،فرد
محوردانست.